Bu yarışma
Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği
İzmir Şubesi tarafından düzenlenmektedir.

Türkiye’nin geçmişindeki yarını, aydınlanmanın güçlü ışığı Köy Enstitüleri 82 yaşında. Bu ruhun canlandırılması ve çağın koşullarına uyarlanması için 2001 yılında kurulan Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği ise 21 yaşında. 

Yirmi bir yıldır; Mustafa Kemal Atatürk ve “Cumhuriyet eğitim devriminin” kurucularına sahip çıkmak, Cumhuriyet eğitim devriminin ilerici, aydınlanmacı, laik, demokratik, bilimsel eğitim felsefesini günümüze taşımak için çalışıyoruz. 

Köy Enstitülerinin kurucusu, efsane Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in ” Vatanın dağlarında, bayırlarında ve hatta en ücra yerlerinde kendi kendine açıp solan çiçek bırakmayacağız.” cümlesiyle ifade ettiği gibi; ülkemizin her köşesine, en yoksul evladına da çağdaş eğitim olanaklarının ulaşması gerektiğine, eğitimde fırsat eşitliğine inanıyoruz. Köy Enstitülerinin Tonguç babası, İsmail Hakkı Tonguç gibi, biz de: “Elimden gelse bütün dünya
okullarının programına insanın insanı sömürmemesi adlı bir ders koyardım.” diyoruz. Vatanın en ücra köşesine ulaşan laik, çağdaş, bilimsel eğitimle yetişecek; Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında, aydınlık görüşlü nesillere inanıyoruz. Bunun için çabalıyoruz.

Adres :

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi Mucibir Rahman Sokak No:3 Salih Ağa İş Merkezi Kat:1 No:126 Konak-İzmir 

by