Mandolin Kısa Film Yarışması

Konu

Nasıl Bir Eğitim?

Yarışmaya katılacak filmler; katılımcıların nasıl bir eğitim istedikleri konusundaki görüşlerini,eğitim uygulama önerilerini içerecek ya da günümüzdeki eğitimin durumunu yansıtacak şekilde hazırlanacaktır.

Amaç

2019’dan beri dünyaca, uzun bir pandemi dönemi yaşadık. Hala devam eden bu süreçte eğitimde de yeni bir dönem başladı. Uzaktan eğitim sürecinde yeni yöntem ve uygulamalar ile tanıştık. İşte bu nedenle yaşanan tüm bu değişikliklerden sonra tüm ülkemizi ve geleceğimizi ilgilendiren “Nasıl Bir Eğitim” sorusunun cevabının araştırılmasını amaçladık. Bu “Kısa Film Yarışması” ile Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi, Köy Enstitülerine dair farkındalık oluşturmak ve gençlere ulaşmayı hedeflemektedir. İlgililerin film çekme süresince Köy Enstitülerini inceleyip araştırmalarını ve o dönemden bu döneme değişen eğitim sürecini değerlendirmelerini istemekteyiz. 

Yarışmada katılımcılar yaratıcılıklarını eğitim odaklı çalıştırdıklarında; 1. Kısa film ve sinemanın ‘eğitim’ temasında da gelişimine katkıda bulunulacak, 2. Eğitimcilerin; gençlerin eğitimin bugünü ve geleceği ile ilgili görüşlerini almasını ve değerlendirmesini sağlayacaktır.

Kapsam

Yarışmaya katılım ücretsizdir ve Türkiye genelinden katılmak mümkündür. Katılımcıların yarışmaya katılabilmesi için yarışma şartnamesinde yer alan maddeleri yerine getirmesi ve dijital ortamda erişecekleri başvuru formunu doldurması gerekmektedir.

Yarışmanın tüm detaylarını öğrenmek için şartnameyi indirin.

 1. Organizasyon komitesi, gösterim için gerekli ve yeterli teknik özelliklere ve hukuki
  niteliklere sahip olmayan filmleri festival dışı bırakma hakkına sahiptir.

 2. Yarışmaya katılan eserlerin ticarî olmayan her türlü gösterimde kullanım hakkı Yeni
  Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesine aittir.

1.Öneleme jürisi tarafından oy çokluğuyla, yarışma konusu dışında olduğuna karar verilen
kısa filmler değerlendirmeye alınmaz.
2.Yarışmaya katılan eser Köy Enstitüleri ruhuna ters düşmemelidir.
3.Ön eleme jürisi değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır. Jüri üyeleri ödüle değer
gördükleri filmleri dereceleriyle birlikte belirleyecektir.

Ön eleme jürisi tarafından seçilen kısa filmler seyirci ödülü için gösterilmeye hak kazanır.

 1. Senaryoda özgünlük,
 2. Mesajın özü ve algılanma kolaylığı,
 3. Görsellik,
 4. Kurgu,
 5. Teknik, ( Işık, ses vb)
  Jüri değerlendirmesinde gizlilik ilkesi esas alınacaktır. Jüri üyeleri ödüle değer
  gördükleri filmleri dereceleriyle birlikte belirleyecektir.

Destekçiler

Ödüller

En iyi
kısa film

10000 TL

Jüri üyeleri tarafından en iyi kısa film seçilen eserin yönetmeni 10000 TL para ödülü ile ödüllendirilir.

En iyi
oyuncu

5000 TL

Jüri üyeleri tarafından en iyi oyuncu seçilir ve 5000 TL para ödülü ile ödüllendirilir.

İzleyici
ödülü

5000 TL

Kısa filmlerin gösterimi sırasında izleyicilerden en beğendikleri filmi seçmeleri istenecektir.
İzleyici tercihiyle seçilen film 5000TL para ödülü ile ödüllendirilir.

DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

Adres :

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği İzmir Şubesi Mucibir Rahman Sokak No:3 Salih Ağa İş Merkezi Kat:1 No:126 Konak-İzmir 

by